Valtuustopuhe 21.11.2016 Kotihoidontuesta ja Espoo-lisästä

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Aivan aluksi haluan kiittää... kaupunginjohtajaa ja muita kaupungin talousarvion valmisteluun osallistuneista viisaasta linjauksesta, ettei Espoo-lisään ensi vuonna kosketa. Lapsirakkaasi julistautuneessa sivistyskaupungissa ei säästetä lapsiperheiden tasa-arvon ja lasten hyvinvoinnin kustannuksella.

Kaikki lasten hoitoon liittyvä herättää vahvoja tunteita ja linjauksissa on aina mukana myös ideologiaa. Espoo-lisästä luopumista vaaditaan niin säästötarpeeseen kuin ideologiaankin vedoten. Minä olen kysymyksen laatijoiden sekä Espoo-lisän vastustajien kanssa jyrkästi eri mieltä niin ideologisista syistä kuin taloudellisten realiteettienkin vuoksi.   

Espoo-lisän poistaminen merkitsisi, että ainoastaan kaikkein varakkaimmat voisivat halutessaan hoitaa kotona omia lapsiaan. Kyse on ennen kaikkea lapsen edusta ja vanhempien oikeudesta valita.

On hyvin kyseenalaista syntyisikö Espoo-lisän poistosta säästöä lainkaan, sillä se toisi entistä enemmän lapsia päivähoitoon. Mistä löytyisivät tilat, hoitajat ja rahat, kun niistä on jo nyt huutava pula? Päivähoidon järjestäminen on kunnalle paljon kalliimpaa kuin kotihoito. Säästöä syntyy jo siitä, että kotona hoidettavat lapset sairastavat paljon vähemmän kuin päiväkodeissa olevat.

Julkaistussa mielipidekirjoituksessaan kokoomuksen valtuutettu Henrik Vuornos vaati Espoo-lisästä luopumista koska "yhteiskunnan ei tule tukea ihmisiä tekemään tasa-arvoa heikentäviä ratkaisuja". Kaksi lastani kotona vapaaehtoisesti hoitaneena korkeasti koulutettuna naisena ihmettelen ja paheksun sitä, että nuoret lapsettomat ihmiset tulevat pyytämättä holhoamaan ja kyseenalaistamaan meidän äitien kyvyn tehdä harkittuja ratkaisuja. Tasa-arvoa työelämässä ei edistetä heikentämällä lasten tasa-arvoa ja perheiden valinnanvapautta. Uralla eteneminen tai rahan kerääminen eivät kaikille ole tärkeimpiä tavoitteita elämässä ja kokemuksesta tiedän, ettei kyse sen enempää uhrauksesta kuin yhteiskunnan resurssien haaskaamisestakaan.   

Myös maahanmuuttajataustaisten lasten kotihoito kyseenalaistetaan. Lasten sopeutumisen ja kielenoppimisen edistäminen ovat tärkeitä tavoitteita, mutta lapsen vieminen pitkäksi päiväksi päiväkotiin ei välttämättä ole perheen kannalta paras ratkaisu, jos äiti jää yksinään ja kielitaidottomana kotiin syrjäytymään. Mieluummin pitäisi kehittää kevyempiä ja joustavampia ratkaisuja - esimerkiksi kerhoja ja avoimia päiväkoteja, joissa äidit voisivat olla mukana saamassa ystäviä ja oppimassa kieltä ja kulttuuria.

Kysymyksen ensimmäiset allekirjoittajat ovat samaan aikaan kotihoidon vastustamisen kanssa esiintyneet subjektiivisen päivähoito-oikeuden vahvoina puolustajina, mikä on myös arvovalinta.   On ihan ok arvostaa päivähoitoa, mutta pitää myös tunnustaa, että koti on lapselle vähintään yhtä hyvä paikka ja lasten hoitaminen kotona on vaativaa ja yhteiskunnalle arvokasta työtä, josta kuuluu saada kunnon korvaus.

Vaikka itse uskon, että pienten lasten paras paikka on oma koti ja parhaat hoitajat omat vanhemmat tai muut läheiset, en ole patistamassa äitejä, isejä tai isovanhempia pois työelämästä lapsia hoitamaan. Varmasti suurin osa perheistä pyrkii tekemään lastensa kannalta mahdollisimman hyviä ratkaisuja ja heille pitää tarjota tähän positiivisessa hengessä kannustusta, apua ja tukea.

Lapseni kotona hoitaneena, eronneena naisena tiedän toki, kuinka suuresta taloudellisesta riskistä on kyse, koska kotivuosilta ei kerry palkkaa eikä eläkettä. Ratkaisu ei ole kotihoidon tuesta luopuminen, vaan lainsäädännön, tukijärjestelmien ja työelämän uudistukset sekä arvo- ja asennemuutokset.

Kuntatasolla tuemme tasa-arvoa  pitämällä kiinni Espoo-lisästä, kerho- ja puistotoiminnasta sekä laadukkaasta varhaiskasvatuksesta. Espoo-lisä on kaupungin kokonaistaloudessa marginaalisen pieni, mutta perheille tärkeä rahasumma, joka  toteuttaa Espoon arvoja inhimillisestä, tasa-arvoisesta  ja lapsirakkaasta kaupungista, missä ei säästetä kaikkein pienimpien ja puolustuskyvyttömimpien hyvinvoinnin kustannuksella.  Sitä on syytä tiukasti puolustaa.